GÁTT 2008

Ársritið í heild sinni

Fastir liðir  
Ritstjórn Gáttar Ritstjórnarpistill
Guðrún Eyjólfsdóttir Ávarp formanns
Ingibjörg E Guðmundsdóttir Fræðslumiðstöð atvinnulífsins á sjötta starfsári
Gæði  
Hróbjartur Árnason Hefur Fræðslumiðstöð atvinnulífsins gengið til góðs?
Ólafur Grétar Kristjánsson NQF - National Qualifications Framework
Guðfinna Harðardóttir Gæðaviðmið FA og evrópsk gæðavottun
Kristín Njálsdóttir og Sveinn Aðalsteinsson Mikilvægi gæðavottunar í fullorðinsfræðslu
Sigríður Ágústsdóttir Gæðavottun menntastofnunar
Gylfi Einarsson Gæði námskeiða
Torhild Slåtto Kennarinn - lykillinn að gæðum í fjarkennslu
Guðfinna Harðardóttir Norræn mósaík um gæði
Fullorðinsfræðsla og starfsmenntun  
Ingegerd Green Leiðtogahugsun til samkeppnishæfni, sjálfbærni og velferðar
Ásmundur Hilmarsson Ný námsskrá í almennum bóklegum greinum
Rakel S Hallvarðsdóttir … veistu … ég kann ekki neitt …
Ritstjórnin Hvað áttu við?
Anna Vilborg Einarsdóttir Faghópar NVL og íslenskir fulltrúar þeirra
Ráðgjöf og raunfærnimat  
Fjóla María Lárusdóttir Raunfærnimat - hver er staðan í dag?
Anna Lóa Ólafsdóttir Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað
Guðfinna Harðardóttir Árangur af náms- og starfsráðgjöf á vinnustað
Af sjónarhóli  
Ingibjörg Stefánsdóttir Hvaða gagn er að því að vera með 10 í reikningi en 0 í siðfræði?
Alma Birgisdóttir, Hrönn Ljótsdóttir og Lovísa A Jónsdóttir Öldubrjótur
Þorbjörg Halldórsdóttir Um árangur Öldubrjóts með tilliti til íslenskukunnáttu þátttakenda
Valgerður Jónsdóttir Myndhugsun er náðargáfa
Björn Garðarsson Tuðað um menntun verslunarfólks
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins  
Ásmundur Hilmarsson Námsskrár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins
Guðfinna Harðardóttir Nýjar tölur frá Hagstofunni um nemendur og námslok við 24 ára aldur
Guðfinna Harðardóttir Menntunarstig og atvinnuþátttaka Íslendinga í evrópsku samhengi