GÁTT 2005

Ársritið í heild sinni

Fastir liðir

 

Ritstjórn Gáttar

Ritstjórnarpistill

Gylfi Arnbjörnsson

Ávarp formanns

Ingibjörg E. Guðmundsdóttir

Starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins dafnar vel

Kennslufræði

 

Hróbjartur Árnason

Hvað er svona merkilegt við það... að vera fullorðinn?

Gylfi Einarsson og Ólafur Jónsson

Þjálfun og þróun á vinnustað

Knud Illeris

Brjótum ísinn

Sigrún Jóhannesdóttir

Þekkingarmiðlun eða starfsundirbúningur?

Guðmunda Kristinsdóttir

Um þarfir og óskir markhópsins

Guðmunda Kristinsdóttir

Starfsnám fyrir fullorðna - Hvað þarf til árangurs?

Fullorðinsfræðsla og starfsmenntun

 

Elísabet Arnardóttir og Guðmundur B. Kristmundsson

Um niðurstöður lestrarrannsóknar

Sigrún Kristín Magnúsdóttir

Fræðsla fullorðinna á Íslandi

Fjóla María Lárusdóttir

Námshvatning á vinnustað

Arnbjörn Ólafsson

ALL - Acreditation of lifelong learning

Pétur Einarsson

Mat á árangri þjálfunar

Sigrún Kristín Magnúsdóttir

NVL - Norrænt tengslanet um nám fullorðinna

Hans-Inge Persson

Miðstöð sveigjanlegs náms

Raunfærni

 

Bjarni Ingvarsson og Fjóla María Lárusdóttir

Leonardó verkefni undir stjórn FA

Agnethe Nordentoft

Efling færni með fullorðinsfræðslu

Bjarni Ingvarsson

Nám og vinna - haldast í hendur við mat á raunfærni

Af sjónarhóli

 

Allar greinarnar í einu skjali

 

Sigurgeir H. Garðarsson

Starfsþjálfun í verslunarfagnámi

Guðrún Kristín Jóhannsdóttir

Fiskur og ferðaþjónusta

Lilja Sæmundsdóttir

Fagnámskeið í heilbrigðis- og félagsþjónustu

Guðjón Sigurðsson

Reynsla Símans af raunfærnimati

Viðtal við Guðbjörgu Benjamínsdóttur

Að einhver trúi á mann

Um markhópinn

 

Ásmundur Hilmarsson

Góðar forsendur til fjarnáms á Internetinu

Ásmundur Hilmarsson

Brottfall úr framhaldsskólum

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

 
  Ritstjórn Gáttar   Hvað áttu við?
  Sigrún Jóhannesdóttir   Námsstefnan Nám 2005
  Ritstjórn Gáttar   Til greinahöfunda