Opið fyrir umsóknir um styrki Fræðslusjóðs til þróunar og nýsköpunar í framhaldsfræðslu

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Fræðslusjóði vegna nýsköpunar og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu, sbr. lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010.

Forgangssvið við úthlutun árið 2017 eru:

  • Raunfærnimat í atvinnulífinu sem byggist á hæfnigreiningu starfa.
  • Þróun rafræns, gagnvirks námsefnis sem nýtist markhóp framhaldsfræðslu.
  • Nýjungar í námi og kennslu í starfstengdri íslensku fyrir einstaklinga á vinnumarkaði, með erlent tungumál að móðurmáli.
  • Samstarf fræðsluaðila og fyrirtækja/stofnana um aðferðir til virkrar þátttöku í símenntun á vinnustað.

Við mat á umsóknum var litið til þess hvernig verkefni falli að markmiðum í 2. grein laga um framhaldsfræðslu og hvort umsækjandi hafi sýnt fram á faglega þekkingu og reynslu til að vinna verkefnið sem sótt var um styrk til. Einnig var skoðað hvort verkefni:

  • hafi skýr skilgreind markmið og vel skilgreinda verkefnastjórn,
  • mæti sýnilegri þörf fyrir menntunarúrræði í framhaldsfræðslu,
  • feli í sér nýsköpun eða þróun í kennsluháttum í framhaldsfræðslu,
  • feli í sér samstarf og að framlag samstarfsaðila sé tryggt og vel skilgreint,
  • hafi raunhæfa kostnaðar-, verk- og tímaáætlun,
  • sé líklegt til að skila hagnýtri afurð og verði vel kynnt.

Eingöngu er tekið við umsóknum á rafrænu formi:

Umsóknareyðublað

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2017.

Sjá auglýsingu

Fyrri úthlutanir

Upplýsingar um vinnuferli og viðmiðanir

Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010

Úthlutunarreglur Þróunarsjóðs

Leiðbeiningar við gerð loka- og áfangaskýrslna